THÔNG BÁO 

Từ ngày 1/1/2019 trung tâm triển khai web site mới. Người lao động, doanh nghiệp có nhu cầu tra cứu thông tin, tuyển dụng, tìm việc làm vui lòng truy cập địa chỉ:
   

THÔNG BÁO

VIECLAM-BRVT.VN